Profil

 

A3 architect osnovali su u Beogradu (Srbija) 2008. godine arhitekte Aleksandar Mitić i Mladen Nastasijević. Blisko sarađujući stvaraju projekte i studije na polju arhitekure, enterijera i urbanizma. Danas je A3 architects multidisciplinarni arhitektonski studio sa sedištima u Beogradu i Pragu, fokusiran na integrisanje različitih disciplina - arhitekture, enterijera, urbanizma, dizajna i umetnosti. Neprekidno istražujemo nove mogućnosti za interakciju između arhitekture, društva i pojedinaca. Tim arhitekata savremenim pristupom sve projekte rešava u saradnji sa stručnjacima iz raznih oblasti. A3 architects sarađuje sa renomiranim gradjevinskim kompanijama u cilju razmene iskustava i permanentog usavršavanja znanja iz oblasti savremenih sistema i tehnologuja gradjenja. Trenutni projekti uključuju različite projekte stambene arhitekture i  druge projekte u Srbiji, Austriji, Crnoj Gori, Češkoj, Švarjcarkoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Americkim Drzavama.